Privacy verklaring Henk van Bijsterveldt Tuin- en parkmachines

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming algemene privacy wet. Hierbij houdt Henk van Bijsterveldt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Bedrijfsgegevens
Henk van Bijsterveldt Tuin- en parkmachines, Poppelseweg 1a, 5051 PL Goirle
Telefoonnummer: 013-5340119
KvK nummer: 18031711
Website: www.henkvanbijsterveldt.nl
Email: info@henkvanbijsterveldt.nl

Persoonsgegevens
Henk van Bijsterveldt verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– NAW-gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BTW nummer

Doeleinden van het verwerken persoonsgegevens
– Relatiebeheer
– Uitvoering van overeenkomsten en transacties
– Historie van machine gegevens
– Historie van diverse reparatie werkzaamheden
– Garantie van nieuwe machines
– Administratieve handelingen en facturatie
– Mailing i.v.m. winteronderhoud machines
– Personeelsadministratie

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Wij zullen uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgeven aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. In het geval van aankoop nieuwe machines zullen de persoonsgegevens gedeeld worden met “derden” dit i.v.m. de garantietermijnen. Met “derden” waar Henk van Bijsterveldt gebruik van maakt om haar dienst te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voorgenoemde doeleinden.

Aanpassen of uitschrijven persoonsgegevens
U heeft het recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat de gegevens niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@henkvanbijsterveldt.nl

Beveiliging
Alle systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zijn beveiligd en voorzien van de nodige technische beveiligingsprocedures. Alleen de eigen medewerkers van Henk van Bijsterveldt hebben toegang tot de persoonsgegevens.

Website
Henk van Bijsterveldt maakt gebruikt van een beveiligde website en deze is voorzien van een SSL certificaat. Offerte aanvragen, aanmeldingsformulieren en andere persoonsgegevens worden direct bij het versturen versleuteld en kunnen zo niet meer in verkeerde handen vallen.
www.henkvanbijsterveldt.nl maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Tevens maken we gebruik van facebook om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield.

Bewaren gegevens
Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens de wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Henk van Bijsterveldt laat dit ons weten. Indien we samen niet tot een overeenstemming komen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Henk van Bijsterveldt tuin- en parkmachines. U dient zich ervan bewust te zijn dat Henk van Bijsterveldt niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Henk van Bijsterveldt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Deze wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden op onze website.

Goirle, 24 mei 2018